Aktuellt - Läs HT-elevernas bloggar

Hotell- och turismeleverna i åk 3 är just nu ute på 12 veckor APL (praktik) och flera av dem är utomlands. Du kan följa deras resa på deras egna bloggar.