Aktuellt - skolavslutningar vårterminen 2019

5 juni avslutning åk 1-2:

8.30 - 11.00: Avslutningsaktivitet "Liljakampen" för samtliga årskurser (åk 1,2 och 3). Sista dagen för åk 1-2.

11.00: Lunch i matsalen. Dagen avslutas.

 

5 juni avslutning Språkintroduktion:

12.30 - 13.30: Språkintroduktion håller sin avslutning  i Universalen.

 

12 juni avslutning åk 3:

08.00: Fotografering åk 3. Huvudentrén.

9.40: Avslutning i Johanneskyrkan. Det finns tyvärr inte plats för anhöriga att närvara under avslutningen i kyrkan. Anhöriga hänvisas till utspringet kl 11.00.

10.30: Åter på skolan. Mentorstid och betygsutdelning i klassrum.

11.00: Utspring, Liljaskolans huvudentré. Samtliga anhöriga är välkomna att ta emot eleverna utanför Liljaskolans huvudentré. Se följande länk för parkeringshänvisningar: Information till anhöriga