Hälsokontroll innan start

Kanske behöver du kontrollera din hälsa?

På Liljaskolan har vi en av sveriges miljövänligaste lackboxar. Trots det vill vi på Liljaskolan rekommendera dig som vill söka till karosseri eller lackering och som har problem med dina luftvägar eller med astma och allergi, att först rådgöra med läkare innan du söker. Enligt arbetsmiljölagen får man inte utsättas för isocyanater om man har sådan sjukdom.

 Du kan också rådgöra med vår skolsköterska, telefon 0935-144 61.

 Om läkare eller skolsköterska avråder dig från att gå dessa utbildningar erbjuds du i stället att söka någon annan inriktning på fordons- och transportprogrammet, eller något annat gymnasieprogram.