Intyg och körkort

Du får möjlighet att ta flera Körkort och inyg när du går FT Transport
OBS! Vissa av dessa går ej kombinera med varandra!

 

Transporteknik


B-körkort 
Körkort som ger dig behörighet att köra personbil och lätt lastbil upp till 3,5 ton.

C-körkort
Körkort som ger dig behörig att köra tung lastbil med totalvikt över 3,5 ton. (Gäller Transportteknik)

CE-körkort 
Körkort som ger dig möjlighet att köra tung lastbil med tung släpvagn eller påhängsvagn. (Gäller Transportteknik)

D-körkort 
Körkort som ger dig behörig att köra buss med mer passagerare än 8 personer i. (Gäller Transportteknik)

YKB-intyg 
Yrkeskompetensbevis som är ett måste från och med september 2009 för att jobba yrkesmässigt (mot betalning) som chaufför. (Gäller Transportteknik)

Taxilegitimation 
Legitimation som ger behörighet att kunna yrkesmässigt köra taxi. (Gäller Transportteknik)

Truck A-B 
Intyg för truckar upp till 10 ton utfärdat genom TYA (Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd).

Lastbilsmonterad kran
Intyg för lastbilsmonterad kran upptill 18 ton/meter utfärdat genom TYA. (Gäller Transportteknik)

Farligt Gods – ADR
Intyg att hantera Farligt Gods, sk ADR, utfärdat via MSB. (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Arbete på Väg
Intyg i Arbete på väg, innehållande 3 delmoment, Säkerhet, Miljö och Första Hjälpen (HLR). Krav att få jobba vid vägbyggnationer. Utfärdas av Transportstyrelsen.