Enhet B: Svedmark, Charlie

Ansvarsområde: HT hotell och turism, VO Vård- och omsorg, FT Fordonsprogrammet (med undantag för Transport), IMYRK.

  • rektor, skolenhet B
  • 070-682 23 24
  • charlie.svedmark@vannas.se