Behov av många nya yrkesförare inom transportbranschen

Inom transportnäringen saknas närmare 50 000 förare närmaste 10 år. I procentuell förhållande är det mycket tuffare siffror än de flesta andra yrkena.

Lyckas vi inte få fler förare till branschen kommer detta få mycket allvarliga konsekvenser för hela samhället.  I vår landsända har 51% av åkeriföretagen behov av att rekrytera förare närmaste halvåret. De senaste året har 57% av företagen här i norra Sverige rekryterat, problemet har varit att av dessa företag har 25% haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning och 39% av företagen har haft svårt att hitta förare med rätt erfarenhet.
 
Väl mött!
 
Med vänlig hälsning
 
Göran Danielsson
Branschföreträdare