Göran Hanssons minnesfond

Nu kan du som elev eller lärare - arbetslag föreslå elever i årskurs 3 som stipendiat till Göran Hanssons minnesfond. Minst två stipendier finns att söka och dessa delas ut vid studentavslutningen juni 2017 i Johanneskyrkan. De elever som föreslås ska under sin tid på gymnasiet ha uppträtt som en god kamrat, verkat för att alla ska bli sedda, verkat för att alla ska trivas och känna sig välkomna i klassen. Eleven ska ha uppträtt som ett positivt föredöme och dessutom haft en hög närvaro i skolan.

Fondens syfte

Fondens syfte är att i Göran Hanssons anda uppmuntra ungdomar till ledarutbildning och en positiv livsstil.

Stipendiaterna får ett diplom och en summa pengaratt använda i fortsatt utbildning.

Nomineringarna ska vara fondens sekreterare tillhanda senast torsdag 9 juni kl 16.00 på nedanstående e-post.

Roland Samuelsson
Roland.samuelsson@vannas.se
070 6365 128