Frukost och middag erbjudas ej av Liljarestaurangen

Servering av frukost och middag upphör från och med höstterminens start 2016 på grund av att allt färre elever nu nyttjar denna möjlighet.

Liljaskolan har tillsammans med Kostavdelningen i Vännäs kommun erbjudit Liljaskolans elever att äta frukost och middag i matsalen.

Under det senaste året har antalet elever som ätit i matsalen minskat i antal. Liljaskolan och Kostavdelningen har därför gemensamt kommit fram till att avsluta detta erbjudande.


Det innebär att från och med ht-16 kommer frukost och middag inte längre att serveras i matsalen. 
För dig som har matbiljetter kvar kommer dessa att upphöra att gälla från och med ht-16. Har du biljetter kvar måste dessa användas under vårterminen då dessa därefter blir obrukbara.


Har du frågor kring detta kontakta:
Emma Jakobsson
Kostchef
0935- 145 98
070-674 26 17

Maria Öhgren
Gymnasiechef
070-699 15 52