Tider för studentexamen 15 juni 2017

11.00 Utspring för eleverna genom skolans huvudentré. Anhöriga och vänner hälsas välkomna att ta emot.

Fotograferingen sker i 2st stationer och kommer att hålla till på
gräsytan framför skolan alternativt vid regn i matsalen.

Tider för studentfotografering

Station 1 Station 2
8:00 EK14+TE14 8:00 SA14
8:10 BA14A 8:15 BA14B1+B2+BA14C
8:20 FT14F 8:30 FT14E
8:35 FT14D 8:45 FT14A+B
8:50 HT14 8:55 FT14G+H
9:05 IN14 9:10 HV14TD
9:15 BF14 9:20 VO14


09:40 Start i Johanneskyrkan - endast för elever och personal.
10:30 Betygsutdelning i tilldelat hemklassrum - elever och lärare.
11:00 Utspring för studenterna - anhöriga och vänner tar emot! 

VIKTIGT att alla är i tid och att ni letar upp rätt fotostation!!