Språkcentrum - projekt med EU-stöd

Språkcentrum är ett stöd för ordinarie undervisning vid Språkintroduktion. Många elever har fått betyg i flera grundskolekurser men har svenskan kvar att arbeta med. Eftersom de då får ”hål” i sitt schema får de ytterligare språkträning och extra lektioner i svenska och även i andra ämnen. Projektet stöds av EU och Europeiska socialfonden.

Projektet skapar möjligheten att göra undervisningen särskilt anpassad för varje enskild elev. Elever och lärare träffas kontinuerligt för att diskutera elevernas situation och göra uppföljningar. På språkcentrum arbetar specialpedagogen tillsammans med lärare i svenska, matematik, engelska och modersmål.

Vi håller till i E-huset längst ner till vänster sal E 01.

Vill du läsa mer om detta -  klicka på länken
http://regionvasterbotten.se/utbildning/plug-in-vasterbotten/vannas-satsar-pa-sprakutveckling/