Lärlingsutbildning på yrkesprogram

Lärling är en ny möjlighet för dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasiet med ännu mer praktiska inslag. Lärling passar dig som känner att du lär dig bättre på en riktig arbetsplats. Till Liljaskolan kan du som nu går i årskurs 9 söka till lärlingsklass på BF Barn- och fritid och HT Hotell- och turism. Våra övriga yrkesutbildningar erbjuder lärling från och med årskurs 2 eller 3.

Korta fakta om krav och kompetens,  arbetsplatsen och ekonomi.

  • Reglerna för att vara behörig att söka till lärlingsprogrammen är samma som för motsvarande skolförlagt yrkesprogram.
  • Lärlingsutbildningen ger dig som elev samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet på skolan.
  • Lärlingsutbildningen har samma ämnesplaner och samma examensmål som den skolförlagda yrkesutbildningen.
  • Du som går lärlingsutbildning har också rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.
  • Minst hälften av lärlingsutbildningen görs på en eller flera arbetsplatser.
  • På arbetsplatsen har eleven en handledare som ansvarar för elevens lärande.
  • På skolan har eleven en yrkeslärare som säkerställer att eleven får de kunskaper och färdigheter som ingår i utbildningens mål.
  • Det ska finnas et t utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats.
  • Lärlingsutbildningen kan innebära extra studiemedel på upp till 1 000 kronor per månad som eleven ska använda till mat och resor. (Vilket då inte ersätts av skolan.)

 

Välkommen att söka våra yrkesprogram med inriktning lärling.