Naturvetenskapsprogrammet, NA

Liljaskolan startar hösten 2020 naturvetenskapligt program med miljöprofil inriktning samhälle. Programmet kan kombineras med NIU Ridsport, NIU Freeskiing och NIU Snowboard.

Är du intresserad av naturvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Ansvarig rektor för NA är Susanne Berglund. Hon berättar om programmet:

Vi ger dig en bred behörighet med stark betoning på miljöfrågor både globalt och i närmiljö
Hos oss får du som elev ökade kunskaper om naturvetenskapens betydelse för ett hållbart samhälle.
Vi vill att utbildningen ska stärka din nyfikenhet, kreativitet och din förmåga till analytiskt tänkande.

Välkommen att söka Naturvetenskap, NA på Liljaskolan.