Samhällsvetenskap

Inriktningen ska ge eleverna fördjupade kunskaper om samhällets strukturer och människors olika livsvillkor utifrån bland annat ett historisk, lokalt och globalt perspektiv.Eleverna får chansen att fördjupa sig inom ämnena historia, samhällskunskap, geografi och religion. Idag står människor i världen inför samarbeten som innebär både problem och möjligheter; globalisering, hållbar utveckling och interkulturella relationer. Inriktningen ska ge verktyg och kunskaper att bättre förstå vilka beslut som fattas i vårt samhälle och varför. Den hjälper eleverna också att se möjligheter att påverka den värld vi lever i.

Exempel på universitetsprogram är: lärarprogrammet, polishögskolan, journalistik, juristprogrammet, tolk, genusvetare, freds- och konfliktstudier, samhällsplanerare
 
Kurser på gymnasiet som ingår i inriktningen är:
Samhällskunskap 2 och 3 : Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska bland annat syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. De får en bättre förståelse för hur allt i världen hänger ihop och vilka konsekvenser detta får. Frågan varför kopplas till problem och lösningar. Hållbar utveckling, genus, samhällsekonomi, jämlikhet, resursfördelning, makt och inflytande är naturliga ämnen som dyker upp. Eleverna får också kunskap inom olika teorier och vetenskapliga arbetssätt, som de har stor användning för om de väljer att studera vidare på högskolan.

Geografi 1: Inom kursen behandlas risker, hot och sårbarhet som samhället står inför. Resurstillgångar, geografisk arbetsfördelning, en klimatförändrad värld och grundläggande kunskaper i GIS är exempel på ämnen som behandlas inom kursen.
 
Historia 2a: Kursen ger de elever som önskar fördjupa sig inom något historisk specialintresse stora möjligheter och de lär sig använda olika verktyg för forskning inom ämnet. Kursen behandlar också hur historia används i olika kulturformer, som film och musik.
 
Religionskunskap 2: Inom kursen behandlas alltifrån de stora livsåskådningarna och nyreligösa rörelser till invidividuell tro, etik och mångfald.