Poängplan NB Skogsmaskinförare

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng
Engelska 5    100 p
Svenska 1/SAS 1    100 p
Historia 1a:1     50 p
Naturkunskap 1a:1     50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1    100 p
Samhällskunskap 1a:1      50 p
Religionskunskap 1      50 p
  
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN    400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap    100 p
Naturbruk    200 p
*
INRIKTNING    300 poäng
Marken och växternas biologi    100 p
Motor- och röjsåg 1    100 p
Mångbruk av skog    100 p
*
PROGRAMFÖRDJUPNING SKOGSMASKINFÖRARE    400 poäng
Skogsskötsel 1     100 p
Skogsskötsel 2    100 p
Virkeslära    100 p
Terrängtransporter    100 p
  
SPECIALISERING SKOGSMASKINFÖRARE    500 p
Avverkningsmaskiner    100 p
Serviceteknik, naturbruk 1    100 p
Skogsmaskiner specialisering     200 p
Virkestransport med skotare     100 p
ALTERNATIV val, t ex inom IV 200 p    
Motor- röjmotorsåg 2     
Skogsskötsel - specialisering    
Serviceteknik - naturbruk 2     
Serviceteknik - naturbruk specialisering   
APL-veckor    
*
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
GYMNASIEARBETE    100 poäng
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng