Inredningsdesigner, nyhet på HVTD

Textil design med yrkesutgång Inredningsdesigner syftar till att ge de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta som inredare med betoning på textil design. Den yrkesutgången erbjuder vi alla som börjar gymnasiet och HV Textil design höstterminen 2015

Inredning mot Textil design 

Eftersom inredning ofta är kopplad till textila material så har den textila designen en central del i utbildningens  innehåll.  

Utbildningen har för avsikt att locka till nytänkande, det är bara din egen fantasi som sätter gränser för vilken inredningsstil som du själv vill utveckla till din egen.

  • Exempel på valbara kurser inom ramen för det individuella valet/valbara kurser
    •  Design 1, 100 poäng
    Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om hur färg, form och funktion samverkar för att skapa trivsel och inspiration i vårt boende,  vår arbetsmiljö, och i miljöer där människor med olika  bakgrund och estetiska ideal kan hitta trivsel och samvaro.
    •  Design 2, 100 poäng
    Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur valet av material och ljussättning i kombination med fast eller flexibel inredningsdesign kan bilda helheter som tilltalar och utmanar vår fantasi.
  • Se separat flik för preliminär programplan för Inredningsdesigner.

 

Poängplan - preliminär - HV inredningsdesign