Poängplan Textil Design HV

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600

   600 poäng
Engelska 5    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1    100 p
Naturkunskap 1a1      50 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1 100    100 p
eller

Svenska som andraspråk 1 100 p

   100 p
*

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

    400 poäng
Entreprenörskap    100 p
Hantverk – introduktion    200 p

Hantverkskunskap - Tradition och utveckling

   100 p
*
INRIKTNING - Textil design     500 poäng
Textil design 1    200 p
Textil design 2    200 p

Material och miljö

   100 p
*

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

    500 poäng

(Exempel på valbara kurser.)

Textil design 3    200 p
Textil design 4    200 p
Textil design specialisering 4      50 p
Personlig försäljning 1    100 p
Praktisk marknadsföring 1    100 p
Mönsterkonstruktion 1    100 p
Mönsterkonstruktion 2    100 p
Inköp 1    100 p
Inköp 2    100 p
Utställningsdesign 1    100 p
Affärskommunikation    100 p
Entreprenörskap och företagande    100 p
*

INDIVIDUELLT VAL

    200 poäng

GYMNASIEARBETE

    100 poäng
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng