FT IMYRK - IMPRO

Introduktionsprogram för de elever som vill komplettera sina grundskolebetyg så att de kan gå vidare på fordons- och transportprogrammet.