Liljaskolans styrelse - presidium

Vännäs kommun är huvudman för Liljaskolan. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för en period av fyra år. Den består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium.