Skolledning

 • Berglund, Susanne rektor skolenhet B 070-378 25 18

  IM språkintroduktion, EK ekonomi,SA samhällsvetenskap, individuella val med specialidrotter och NIU.

 • Westman, Jesper rektor, Enhet A

  Börjar sept. 2017. Ansvarsområde: FT Transport, BA Bygg och anläggning, NB Naturbruksprogrammet Skogsmaskinförare.

 • Zaar, Marcus rektor 073-800 30 62

  BF barn- och fritid, HT hotell och turism, VO Vård- och omsorg, FT Fordonsprogrammet (med undantag för Transport), IMYRK.

 • Ådén, Erik rektor skolenhet D 070-695 06 22

  Ansvarar för: Vårdvux, grundvux, Komvux, SFI Svenska för invandrare och Lärvux, Trafiklärarutbildningen - Yrkeshögskolan. Elevhälsan.

 • Öhgren, Maria Gymnasiechef 070 - 699 15 52

  Som gy-chef ett övergripande ansvar för verksamhet och ekonomi.