200 glada studenter vid Liljaskolan

Nära 200 glada studenter lämnade Liljaskolan efter tre års studier. Gladast av dem var kanske Simon Johansson, vård och omsorgsprogrammet, som fick stipendiet från Göran Hanssons minnesfond. Här omges han av sina lärare i vård och omsorg Anna Granqvist, till höger och Anna Palmebjörk. > Läs motiveringen till stipendiet.

Stiftelsen Göran Hanssons minnesfond har beslutat att ge stipendium 2017 till Simon Johansson, VO 14


Fondens syfte är att i Göran Hanssons anda uppmuntra till
ledarutbildning och en positiv livsstil bland ungdomar.


Styrelsens motivering
Simon Johansson har under sin studietid på Liljaskolans gymnasium 
agerat som en positiv ansvarstagande kamrat och elev.

Simon har under sina tre år på VO varit  en glad och positiv kraft som skapat trevnad och sammanhållning på programmet. Han är mycket mån om alla sina egna och även   andras kamrater på skolan.

Hans intresse för människor är vägvinnande både på skolan och på de verksamheter han har gjort sin praktik. Man blir glad när man träffar Simon.
En kille att vara stolt över, ett föredöme.

Vi på vård- och omsorgsprogrammet önskar Simon lycka till och en trevlig sommar med pensionärerna på äldreboendet där han ska jobba.

 

Publicerad 2017-06-15