Bli lika duktig som eleverna i NB Skog

Eleverna är snart klara med årskurs 1 på NB Skog Maskinförare. Idag dammar de av maskinerna efter givande teoripass och kör inom kursen terrängtransport. Från vänster Filip Karlsson, Emanuel Lindgren, Conrad Fagerström, Gustav Andersson och Oskar Sandström. > Följ Gustav runt en av körbanorna på övningsområdet.

Publicerad 2017-03-31