Elevkårens ordförande uppmanar till engagemang

Mikel Lundberg Stefanovici i SA 16 är ordförande i Liljaskolans elevkår. Han uppmanar alla drygt 200 nya elever vid skolan att gå med i elevkåren och engagera sig i utvecklingen av skolan och därigenom varje elevs studiemiljö.

Publicerad 2017-08-26