Entreprenörskap på riktigt 2017

Julia Forsberg, projekledare för Ung Företagsamhet i Västerbotten inspirerar eleverna i årskurs 3 på Liljaskolan inför starten av deras UF-projekt. Hennes råd ger eleverna möjlighet att utveckla ännu bättre UF-företag. Ansvarig lärare från Liljaskolan är André Wiklund.

Spännande år med UF - Ung Företagsamhet            
 
Här är Kick Off för eleverna i åk 3 på BA, BF, EK, FP, HT och SA vid Liljaskolan. Eleverna inspireras och motiveras inför ett spännande år med Ung Företagsamhet!

Utbildningskonceptet UF¬-företagande ger gymnasie¬elever möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår driver eleverna ett UF-¬företag inom ramen för sin gymnasieutbildning. De får komma på sin affärsidé, registrera sitt UF-¬företag, sälja sina vgår aror och tjänster och de har möjlighet att delta i olika aktiviteter och tävlingar. 

Alla företag har en rådgivare från näringslivet och i slutet av UF-¬året avvecklas företaget. Eleverna blir bättre på att samarbeta, lösa problem och får en större tro på sin egen förmåga. UF-¬företagande ger också eleverna en unik inblick i hur det är att driva företag. Eleverna övar sig i företagande och får samtidigt nyttiga erfarenheter inför arbetslivet, oavsett om framtiden blir som företagare eller som företagsam anställd.

Julia inspererar eleverna inför UF genom att ge tydliga råd.
Julia Forsberg poängterar för eleverna att  de måste hitta en företagsidé de brinner för. Samtidigt är det viktigt att man inte är rädd för att misslyckas i början. Att komma på en affärsidé och att skapa ett dreamteam är en spännande process,

Publicerad 2017-09-05