Liljaskolan certifierat med PEFC - en certifiering för hållbart skogsbruk

Liljaskolan har blivit certifierade enligt den globala PEFC-standarden för ett hållbart skogsbruk. "Som utbildare är det självklart för oss att hela tiden arbeta mot ett mer hållbart samhälle i allmänhet och i synnerhet ett hållbart skogsbruk i vår skogsutbildning" säger Jesper Westman, rektor enhet A på Liljaskolan.

Liljaskolans naturbruksprogram, med inriktning skogsmaskinsförare, utvecklas nu ytterligare genom att gå med i den globala miljöstandarden för skogsbruk - PEFC.

Certifieringen är en miljömärkning som garanterar att skogsprodukten kommer av ett hållbart skogsbruk. Den är vanlig på exempelvis tetra-förpackningar, kartonger och virke. Genom att certifiera vår verksamhet med PEFC visar vi att under utbildningen sköter vi skogen på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt. Certifieringen knyter väl an till den redan befintliga delen i utbildningen som eleverna får i hållbarhet. Eleverna läser där bland annat om skogens biologi och hur de praktiskt vårdar skogen på ett hållbart sätt. Eleverna lär sig även att framföra skogsmaskinerna på ett bränsleeffektiv sätt och maskinerna använder miljöklassade hydrauloljor och smörjmedel.

"Detta blir kvittot på att de råvaror och produkter vi använder och skapar i utbildningen är från ett miljövänligt och hållbart skogsbruk." säger Jesper, rektor för programmet, som har arbetat sedan föregående år för att möjliggöra detta.

Skogsutbildningen på Liljaskolan startades 2016 tillsammans med flera engagemang från skogsbranschen. Branschen efterlyser fler anställningsbara personer för att försörja den ökande efterfrågan på skogsprodukter. Efter avklarad examen på Liljaskolans skogsutbildning kan eleverna förvänta sig mycket goda möjligheter till anställning . Det är också möjligt för eleverna att ålägga sig en högskoleförberedande examen och gå direkt till universitetet.

Publicerad 2019-05-22