Liljaskolans plan mot kränkande behandling 2018

På Liljaskolan råder NOLLTOLERANS mot alla former av kränkning, diskriminering och trakasserier! Som stöd i skolans arbete för detta reviderar vi varje år vår plan mot kränkande behandling. Länk Plan 2018.