Martin Schibbye föreläser på Liljaskolan

Blankspots Martin Schibbye vill öka mediekunskapen hos unga. Och få nästa generation att reflektera kring sin egen roll som mediekonsument och medieproducent. Därför har en satsning i 20 svenska skolor inletts. Liljaskolan är en av dessa. Vi hälsar Martin som besöker oss nu på fredag eftermiddag 6 oktober hjärtligt välkommen till Liljaskolan.

Skolprojektets upplägg
Med stöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse har Blankspot dragit igång projektet som bland annat ska öka skolungdomarnas kunskap om journalistiska villkor, arbetssätt, medieägande och mediekritik.

Projektet består av två komponenter. Den ena är att eleverna genom en sluten Facebook-grupp senare i år får följa Blankspots Martin Schibbye under en reportageresa till Afrika. I gruppen låter Martin Schibbye eleverna vara med när ett reportage tar form. Den andra komponenten är att eleverna, parallellt med att de följer fältreportern, arbetar med ett antal övningar. I den första övningen får eleverna uppdraget att se över sina egna medievanor.


20 skolor deltar i projektet
I projektet deltar 20 skolor som är spridda över landet. Eleverna går i årskurs 8, årskurs 9 eller i gymnasiet. Projektet börjar med en föreläsning på skolan. Därefter arbetar eleverna med olika metoddelar parallellt med att de följer fältarbetet. När reportaget sedan är klart återvänder Blankspot till skolan.


Texten är ett utdrag från en artikel av Linnéa Kihlström, Medievärlden
Bilden med Martin i förgrunden är från hans besök på en skola i Oskarshamn, där Urban Löfqvist invid Martin är medielärare.

Publicerad 2017-10-05