Med världen och journalistiken in i Liljaskolans klassrum

Idag besöker Martin Schibbye och Brit Stakson från reportagsajten Blankspot åter igen Liljaskolan för att efter en längre reportageresa i Eritrea återrapportera till eleverna. Liljaskolan har ordnat en heldag där eleverna får diskutera mediernas roll i demokratier, journalistikens arbetsmetoder, vikten av att vara mediakritisk och pressfrihet. (Bilden med Brit, Marin och några elever är från Martins besök i oktober.)

Under dagen har lärarna på Liljaskolan ordnat med rundabordssamtal om journalistik och visning av elevernas utställning om "Blankspot Liljaskolan".

Eleverna följde Martin Schibbye på hans reportageresa i Etiopien och gav honom frågor de ville att han skulle belysa genom intervjuer.

I projektet deltar 20 skolor i hela Sverige.

(Mer information om dagen kommer efter genomförd temadag.)

Publicerad 2018-02-13