Schyst Resande på Hotell och turism

Eleverna på Hotell- och turismprogrammet vid Liljaskolan fick i torsdags en hel arbetsdag med Maja Kjellgren från nätverket Schyst resande. Eleverna fick studerad hur du kan göra för att resa schyst.
- Jag vill ge eleverna kunskap om vad hållbar turism innebär och därmed också en möjlighet att fundera över sina egna val när de reser som elever och i deras kommande arbetsliv, berättade Maja Kjellgren. På bilden samtalar hon med Felicia Bertheim, Lycksele och Felicia Erlingson, Vilhelmina, om hur de kan planera en hållbar drömresa.

Eleverna fick många exempel på hur man kan planera en schyst resa. Några av de frågor som kan tas upp inför en sådan planering är:
- Leder resandet till nya möten och ökad förståelse för andra människor?
- Hur påverkar den ökade turismen miljön, arbetsvillkor och lokalbefolkning på olika sätt?
- Hur ser situationen ut kring alkohol och droger?
- Vad har barnen för villkor i turistindustrin?

De organisationer som står bakom Schyst resande arbetar alla med mänskliga rättigheter och hur de påverkas av turism och resande, men utifrån lite olika perspektiv.
I nätverket ingår representanter från Unionen, Hotell- och restaurangfacket, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Real Stars och Union to Union. Unionens och Hotell- och restaurangfackets ingång är primärt att belysa arbetsvillkor och sociala villkor ute på destinationsorterna.

Många älskar att resa till länder som Thailand, Mexiko, Vietnam och Indien. Men turistandet har också en baksida som ofta förbises. Miljöförstöring, dåliga arbetsvillkor för lokalbefolkningen och hotellkedjor som exploaterar mark och stränder är några av turistandets avigsidor.

Genom att resa schyst kan resenärerna dock påverka och bidra till utveckling i fattiga länder. Nätverket Schyst resande vill bidra till att alla resenärer, antingen det handlar om semester eller affärsresor, tänker på vad de skulle kunna göra för att medverka till att resandet blir ansvarsfullt och hållbart.

Ett exempel på Schyst resande hämtades från en delstat i Indien där den lokala miljön bevarades och var en attraktion för turismen.

 

Publicerad 2017-10-20