Tobaksfri vecka - v 48 på Liljaskolan

Den här veckan möts eleverna vid ingången till matsalen av information om hur de kan få hjälp att sluta röka. Elevhälsan och arbetsgruppen för en tobaksfri skola finns på plats. Skolsköterskorna bjuder in till rökavvänjning och tar emot svar på tävlingar om bland annat vad tobak innehåller. Vi uppmanar alla att tänka på sin hälsa och värdet av en tobaksfri skola.

Publicerad 2017-11-27