UF startar nu för läsåret 18/19

Drygt hundra elever från fem program har anmält sig till Liljaskolans utbildning inom Ung Företagsamhet detta läsår. "Grips inte av panik om ni inte redan nu har en företagsidé, den brukar växa fram efterhand som ni börjar jobba i grupperna", berättar läraren André Wiklund för klassen. Sedan går han runt i grupperna och hamnar först bland fyra killar som har planer på ett idrottsevent. (Läs mer om Andrés råd till grupperna.)

Eleverna som valt att arbete med konceptet Ung Företagsamhet kan enas om att satsa på en produkt eller en idé som det nybildade företaget ska utveckla. Under året ska elevgrupperna bilda, utveckla och arbeta med ett företag, för att i slutet av läsåret avveckla detsamma. Syftet är att eleverna genom arbetet ska träna sig i företagsamhet och entreprenörskap.

André ger inledningsvis eleverna några frågor att diskutera kring i sina respektive företagsgrupp:

1. Varför behövs er ide?
2.  Vilka är era konkurrenter?
3. Vilka är deras styrka och svagheter?
4. Hur ska ni sälja er produkt eller tjänst?
5. Hur ska ni finansiera starten för att få företaget att "snurra" igång?
6. Vilka är ert företags målgrupper?
7. Blir det ett hållbart företag? Ekonomiskt, Miljömässigt, Etiskt försvarbart?
8. Hur når ni ut med företagets produkt eller tjänst?

Eleverna jobbar vidare i grupper med frågorna som utgångspunkt. Allt för att redan i startskedet få en starkare och mera genomtänkt affärsidé.

Vi önskar alla UF-elever stort lycka till med sina utvecklingsarbeten.

Publicerad 2018-09-04