Välkommen till Liljaskolans gymnasium och start av läsåret 2017/18

Vi är mycket glada att kunna hälsa nya gymnasieelever välkomna måndagen den 21 augusti. Återvändande elever som startar i årskurs två och tre är välkomna tillbaka från sitt sommarlov tisdagen den 22:a.

Vi startar den 21 augusti med upprop för årskurs 1 i Liljaskolans matsal klockan 8:30. Under din första skoldag hos oss får du mer information om skolan, du får träffa dina klasskamrater, dina lärare och  din mentor. 

För elever från Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och berörda elever inom Vännäs kommun går skolbussar till Liljaskolan. Du som behöver skolkort för resor från hemmet till och från skolan ska fylla i och skicka din ansökan om skolkort senast den 7 augusti. Du som är behörig får kortet redan vid skolstarten av din mentor. För elever från Umeå och Robertsfors kommuner gäller skolkortet buss och pendeltåg till Vännäs.
Ansökan busskort

Vi kan medverka till förmedling av boende under studietiden. Vissa elever kan få inackorderings tillägg.
Ansökan om inackorderingstillägg görs hos elevens hemkommun.
Boendeförmedling

För att du ska lyckas bra med din utbildning och ditt framtida arbete vill vi grundlägga goda vanor hos
alla våra elever. Skollunchen är naturligtvis avgiftsfri. För dig som behöver specialkost finns en blankett
där du kan fylla i och intyga vilka kostbehov du har (se länk nedan). Om du har möjlighet vill vi att du skickar in den till oss senast den 7 augusti.
Ansökan specialkost

Liljaskolan satsar på att erbjuda en god studiemiljö. Läromedel är kostnadsfria för gymnasieelever.
Som elev hos oss får du tillgång till dator för ditt skolarbete. De elever som har undervisning i verkstäder eller i fordon/maskiner får skyddsskor och overall.

Till en god arbetsmiljö hör naturligtvis också att alla elever ska vara drogfria. I skolans drogpolicy ingår
att vi genomför slumpmässiga drogtester bland våra elever. Detta görs för att förebygga och motverka
droganvändning bland alla våra elever
.
Studiebidrag till gymnasieelever betalas av CSN utan ansökan till och med v.t. då eleven fyller 20 år.

Har du frågor inför gymnasiestarten kan du kontakta någon av skolans rektorer.
Kontakt skolledning

Läsårstider

Publicerad 2017-08-05