Värdeskapande lärande

Under några veckor skriver klass BA18A, B2, med lärare Katarina Glaas och hennes lärarkandidat, sagor för barnen på förskolan Lägret. Projektet drogs igång av André Odeblom och hans lärarkandidat Katja Castberg som tillsammans med sina klasser EK18 och FT183 tidigare skrivit sagor för 1:orna på Vegaskolan

Personalen på förskolan Lägret tycker att sagoprojektet var en kul idé och deras förskolebarn var mycket uppspelta inför besöket av BA-eleverna eller ”ungdomarna” som barnen sa. Stämningen var förväntansfull på förskolan när eleverna klev in. Varje BA-elev blev tilldelad ett barn och de gick iväg tillsammans till ritborden. Där fick förskolebarnen ett uppdrag av ungdomarna, de skulle rita en ”grodhäst”. Dock var det många barn som helst ritade annat. Sedan ska BA-eleverna skriva sagor utifrån barnens teckningar och vecka 48 förväntas sagorna vara färdiga. Då ska förskolebarnen besöka Liljaskolan för att lyssna på sina sagor.

Entusiasmen för detta värdeskapande projekt har varit mycket hög hos både elever, lärare och förskolebarn. När värdeskapande lärande tillämpas i skolan så får eleverna göra något värdefullt för någon annan genom att praktisk använda  sina kunskaper och färdigheter utanför klassrummet. Detta arbetssätt bidrar till att eleverna känner ökat engagemang och ökad motivation att lära sig. Undervisningen upplevs som mer meningsfull och utvecklande.

Alla inblandade i sagoprojektet har uttryckt en önskan om fortsatt arbete med värdeskapande lärande och fortsatt kontakt mellan Liljaskolan och förskolan Lägret.

 

Publicerad 2018-11-19