Världen blir mer levande genom journalistik

Eleverna följde Martin Schibbye på hans månadslånga reportageresa i Etiopien. I slutet av 2017 kunde de genom en sluten grupp på Facebook följa hans reportageresa och be honom ställa frågor. Under tisdagens temadag ställde eleverna massor med frågor till Martin: ”Har samtalen med oss elever varit givande för ditt journalistiska arbete i Etiopien”, frågade Felicia Pettersson. >läs Martins svar och se fler bilder.

Världen och journalistiken in i Liljaskolans klassrum

Martin Schibbye svarar Felicia
- Ja, verkligen! Jag kände starkt att jag måste komma hem med bra reportage och lyckas träffa och intervjua de personer ni elever ville. Jag gjorde ju till exempel allt jag kunde för att till sist lyckas träffa en klass elever.

Martin frågar eleverna:
- Hur var det att få uppdateringar från mitt arbete före, under och efter reportageresan?

- Vi fick veta hur du jobbade som journalist, hur du löser problem när du inte fick göra en planerad intervju och istället ordnade en annan, berättar Sigfrid.
- Ja, just noggrannheten i Martins planering för att det skulle gå att göra ett bra reportage var något nytt vi fick lära oss, fortsatte Carl.
- Tidigare har vi bara fått se och läsa resultatet av en utrikesreporters arbete, lade Felicia till.
- Att vi hade tillgång till Martin gjorde vårt arbete mer levande och vi lärde oss också mycket från de reportage och svar på våra frågor han skrev på Facebook, fyllde Johan i.

Redovisning inför 200 elever
Under Martins och elevernas redovisning på temadagens förmiddag av deras samarbete under reportageresan närvarade 200 elever. Efter lunch fortsatte eleverna från samhällsvetenskapsprogrammet dialogen med Martin Schibbye.
Ansvariga lärare för projektet på Liljaskolan är Frida Grimm och Hanna Gillén. De berömde sina elever för deras strålande insatser i arbetet under projektet med Martin.

Eleverna frågade bland annat vilka de största problemen han stötte på var.
- Man är ganska begränsad som journalist när man jobbar i ett land som Eritrea eller Etiopien.  En risk är att man som journalist riskerar att bli en bricka i ett spel. Att någon intressepart i en konflikt utnyttjar en. Samtidigt måste varje journalists ambition vara att berätta sanningen för sina läsare, svarade Martin.

Ibland är sanningen omöjlig att helt förklara
Han fortsatte med att det ofta är omöjligt att hitta en sanning, och att det då gäller att förklara en konflikt så bra det går genom att träffa båda sidor och låta dem komma till tals. Ibland kan det leda till större risker än man i förväg kan veta.
Det var i försöket att göra en reportagearbetet i Ogaden som Martin och hans kollega Johan Persson greps 1 juli 2011 av de Etiopiska myndigheterna. Resultatet blev 14 månader i fängelse.
Roland Samuelsson

PS. På Blankspot.se skriver Brit Stakston om projektet där 20 gymnasieskolor i Sverige deltagit. Där lyfts Liljaskolans insatser upp särskilt:

"”Vi hade den stora äran att inom ramen för vårt skolprojekt göra ett återbesök på Liljaskolan i Vännäs. Där hade elever och lärare arrangerat en hel Blankspotdag. Den bestod föreläsningar för klasser och lärare som ej deltagit i projektet, panelsamtal med elever som arbetat med oss och en återträff med hela klassen som följt arbetet för att prata detaljer.

Avslutningsvis fick vi möjligheten att ta del av elevernas utställning om de vita fläckar de själva identifierat. Eleverna hade ägnat delar av de senaste månaderna åt att inte bara följa Martin Schibbye ut i fält och arbeta med MIK-modulerna som alla skolor gör utan de lät sig inspireras och och letade efter vita fläckar i sin näromgivning. Och igår var det dags för resten av skolan och oss att ta del av deras resultat.

Den processen summerar exakt vad vi hoppats åstadkomma med vår journalistik. Väcka lusten för nya perspektiv och områden utanför den egna vardagen, engagera och skapa lust att bidra själv.
Journalistik som en process!”

Publicerad 2018-02-14