Fortsatt utveckling av studieresultaten

Rektorerna Susanne Berglund, Jesper Westman och Marcus Zaar leder arbetslagens arbete under veckan med fokus på fortsatt utveckling av elevernas studieresultat. "Vi känner att Liljaskolans alla arbetslag är på väg att ytterligare utveckla sitt pedagogiska arbete!" berättar rektorerna. "Kollegialt lärande är ett bra sätt att förbättra undervisningen, lärarna lär sig att peppa varandra kritiskt", tillägger Susanne Berglund.

Utvärderar det avslutade läsåret och bygger vidare

Liljaskolans arbetslag kan se positivt på många av läsårets resultat. Fler än tidigare av eleverna på våra yrkesprogram klarar sin yrkesexamen. Preliminärt ligger andelen upp mot 80 procent.

Däremot har inte den genomsnittliga betygssnittet ökat i den grad lärarna hoppats på. Snittet på de högskoleförberedande utbildningarna ligger nu på preliminärt 13,7 poäng. Rektorernas analys är att eleverna får den hjälp och det stöd de behöver och önskar från lärarna. Däremot bedömer de att elevernas delaktighet i undervisningen inte är tillräckligt hög för att skapa nödvändig motivation. Därför kommer lärarna till hösten att arbeta särskilt med sina elever för att öka elevernas inflytande i klassrummet. Det är viktigt att de frågar sig, "Hur påverkar jag bäst min utbildning!"