Grattis ni är en av BYN branschrekommenderad skola

BYN har den stora glädjen att meddela att Liljaskolan har blivit branschrekommenderad enligt de skärpta kriterierna som gäller fr.o.m. januari 2015. Branschrekommendationen gäller fr.o.m. idag t.o.m. 31 december 2017, dvs höstterminen 2017. Därefter ska rekommendationen omprövas genom ett något enklare förfarande.


Ni kommer att få ett avtal för underskrift, två affischer som visar att ni är branschrekommenderade samt ett diplom. Ytterligare material, t.ex. vepor eller strandflaggor, med loggan för Branschrekommenderad skola kan beställas via BYNs e-handelsportal under Dokument A-Ö på www.byn.se.

Vi bruka nämna några utvecklingsområde för de skolor som fått en godkänd branschrekommendation och ett viktigt utvecklingsområde är att Era elever får möjlighet att utföra sitt gymnasiearbete ute hos ett företag. Ni har uppgett att 0% av eleverna i den senaste avgångsklassen genomförde sitt gymnasiearbete på ett företag. BYN lägger stor vikt vid att elevernas gymnasiearbete sker på ett företag i så stor utsträckning som möjligt och många skolor har sett positiva effekter även på företagens engagemang när det gäller APL-verksamheten. 

Ett annat utvecklingsområde kan vara att få en ökad andel av eleverna på BA programmet att läsa kurser för att få grundläggande behörighet till högskola.

BYN