Specialpedagoger

  • Edlund, Helena Specialpedagog. Skolenhet C 0935-140 45, 070-530 21 31

    Skolenhet C > Barn- och fritidsprogrammet. Ekonomiprogrammet. Individuella val med specialidrotter och NIU. Introduktionsprogram, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Samhällsvetenskapsprogrammet.

  • Granholm, Marie Lärare och specialpedagog. 070 - 327 76 96

    Skolenhet A > Bygg- och anläggningsprogrammet. Fordons- och transportprogrammet årskurs två och tre inriktning transport. Naturbruksprogrammet.

  • Halvares Palmqvist, Agneta Lärare och specialpedagog 070-216 20 74

    Skolenhet B > Fordons- och transportprogrammet årskurs ett och inriktningarna karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbil. Vård- och omsorgsprogrammet. Hotell- och turismprogrammet.