Enhet D: Friberg, Pat

Ansvarsområde: Vårdvux, grundvux, Komvux, SFI Svenska för invandrare och Lärvux, Trafiklärarutbildningen - Yrkeshögskolan. Elevhälsan.

  • rektor, skolenhet D
  • 070-695 06 22
  • pat.friberg@vannas.se