Samuelsson, Roland

Lämnar under mitten av höstterminen 2018 över arbetsuppgifterna som kommunikationsansvarig till Jonathan Björklund.

  • Kommunikatör, lärare
  • 070-636 51 28
  • roland.samuelsson@vannas.se