Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola 
Nästa kurs startar 26 november 2018.

Ansökan ska vara Liljaskolan tillhanda senast 31 augusti 2018.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Nästa kurs startar prel. 20 augusti
2018
Ansökan senast 31 maj 2018

3. Vårdvux -
Yrkesvux
Nästa kurs startar i augusti 2018
Ansökan senast 31 maj 2018.

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Nästa kurs startar prel. senare delen av jan. 2019.
Ansökan senast 15 november 2018.

5. Bussförare - Yrkesvux
Utbildningens start kräver positiva myndighetsbeslut.
Nästa kurs startar 25 juni 2018.
Ansökan:  Sista ansökningstid förlängd till 31 maj 2018. Men hör av  dig snarast, vi tillämpar löpande antagning.