Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola
Nästa kurs börjar preliminärt i november 2017.
Ansökan
ska vara Liljaskolan tillhanda senast 31 augusti 2017.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 8 augusti 2017.
(Skicka gärna in ansökan innan sommaren.)
Kursstart preliminärt  28 augusti 2017

3. Vårdvux -
Yrkesvux
Ansökningen till denna omgång är avslutad.

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut.
Start:
prel.  januari 2018

5. Bussförare - Yrkesvux
Ansökningstid meddelas senare.
Start prel. ht 2017