Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola 
Nästa kurs startar höstterminen 2020.

Antagningen är löpande.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Utbildningen startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörda myndigheter.
Nästa kurs startar 13 januari 2020.
Ansökan senast 30 november 2019.

3. Vårdvux - Yrkesvux
Nästa kurs startar i 13 januari 2020
Ansökan senast 30 nov 2019.
 

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Nästa kurs startar 13 januari 2020.
Ansökan senast 30 november 2019.

5. Bussförare - Yrkesvux
Utbildningens start kräver positiva myndighetsbeslut.
Nästa kurs startar prel. under juni 2020.
Ansökan tas emot löpande.