Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola 
Nästa kurs startar 26 november 2018.

Antagningen till den kursen är slutförd.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Utbildningen startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörda myndigheter.
Nästa kurs startar prel. senare delen av jan. 2019.
Ansökan senast 30 november 2018.

3. Vårdvux - Yrkesvux
Nästa kurs startar i augusti 2020
Ansökan öppnar preliminärt januari 2020
 

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Nästa kurs startar prel. senare delen av jan. 2019.
Ansökan senast 30 november 2018.

5. Bussförare - Yrkesvux
Utbildningens start kräver positiva myndighetsbeslut.
Nästa kurs startar prel. senare delen av jan. 2019.
Ansökan senast 30 november 2018.