Grundläggande vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå riktar sig till dig som blir minst 20 år under det år du börjar utbildningen, har mindre än nio års skolgång, vill skaffa behörighet för fortsätta studier.

Ansökan och studieplan

Kontakta först studie- och yrkesvägledare vid Liljaskolan.
Till Studievägledare

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också att göra din individuella studieplan.

I den planen ska framgå vilka ämnen du ska studera och vilket mål du har med studierna.

Ansökan till utbildning görs till:

Liljaskolan, Vuxenutbildning
911 34 Vännäs

Vi ser till individens behov och använder oss därför av kontinuerlig antagning. Kontakta studievägledaren för ytterligare information och råd.

Liljaskolan erbjuder följande kurser på grundläggande nivå

  • engelska,
  • matematik,
  • svenska,
  • svenska som andraspråk,

Vi kan också erbjuda följande kurser:

samhällskunskap, religion, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, hem- och konsumentkunskap.

 

Vi erbjuder även modersmålsundervisning.

Till denna görs ansökan på en särskild blankett.

 

Testa dina kunskaper

Vid kursstart får du göra en diagnos för att hitta den nivå som du bör börja dina studier på.

Utbildningens längd

Kurserna kan läsas på en till fyra terminer beroende på dina kunskaper.
 
Heltidsstudier och studiemedel
För att räknas som heltidsstudier beräknas 20 verksamhetspoäng per vecka, vilket motsvarar 800 poäng per år. Då är du behörig att söka studiemedel för heltidsstudier. Studievägledaren hjälper dig med ansökan av studiemedel.
 
Slutbetyg
När du studerar på grundläggande nivå får du ett slutbetyg när du fått lägst betyget E i följande kurser:
  • svenska, eller svenska som andraspråk,
  • engelska,
  • matematik och
  • samhällskunskap.