Trafiklärare YH

Vi startar 24 augusti 2020.

Utbildningen till Trafiklärare omfattar 300 Yrkeshögskolepoäng. (Det motsvarar cirka 3 terminers studier). 15 veckor består av LIA, lärande i arbete, som görs vid en trafikskola. Att arbeta som trafiklärare kräver, efter godkänd yrkeshögskoleexamen med inriktning Trafiklärare, godkännande från Transportstyrelsen. Myndigheten kontrollerar dels betygen från utbildningen till trafiklärare, dels den personliga lämpligheten hos den sökande.

Behörighet till utbildningen med start 24 augusti 2020.

För att vara behörig att söka till utbildningen måste följande krav hos den sökande vara uppfyllda:

  • Slutbetyg från gymnasiet, kommunal vuxenutbildning eller motsvarande och godkända betyg i  Svenska/Sas 1 och 2.
  • Inneha körkort med förarbehörighet B. Samt under sammanlagt minst 18
    månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet.
  • Styrkt allsidig kör- och trafikvana. För att styrka den allsidiga kör- och trafikvanan måste du genomgå en av branschen framtagen och godkänd körbedömning. Bedömningen tar ca 60 minuter och kostar 800 kr. Körbedömningen görs under maj månad 2020 på Liljaskolan. Vi kontaktar dig efter ansökan.
    I samband med körbedömningen genomförs urvalsintervjuer, se rubriken nedan.


 * Om du har en utländsk gymnasieexamen måste den vara bedömd av UHR innan du skickar in din ansökan.

Ansökningstid

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdatum 30 april.

Ansökan görs på en särskild blankett som du kan skriva ut här.

Du kan också ringa till oss så skickar vi blanketten till dig.

 Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Gymnasiebetyg eller motsvarande.
  • Körkortsintyg som ska styrka innehav av körkort med B-behörighet. (Intyget rekvireras från Transportstyrelsen). 

Ovanstående handlingar måste bifogas ansökan för att den ska behandlas.
 

Urval

Vid fler behöriga sökande än antalet platser görs ett urval. De sökandes meriter poängsätts och gruppintervjuer genomförs.

Gruppintervjun syftar till att få en samlad bedömning av de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Genom ett antal uppgifter ska gruppintervjun pröva de sökandes förmågor inom följande områden: Presentationsteknik, självvärdering, samarbete, problemlösning och stresstålighet. Intervjun bedöms enligt en skala från 1 - 5.


Ytterligare information
Liljaskolans växel 0935-145 00

Studievägledare, Karolina Enström
karolina.enstrom@vannas.se
Tel. 0935-144 76

Administratör Ulla Hellqvist
ulla.hellqvist@vannas.se
Tel. 0935-144 95

Utbildningsledare Gabriella Linder Häggström
gabriella.linder-haggstrom@vannas.se
Tel. 070-583 20 30
 

Ansökan skickas till
Vännäs Vuxenutbildning
Liljaskolan
911 34 VÄNNÄS

Mer information om:

Utbildningen, arbetet/yrket,  www.str.se/trafiklararyrket/trafiklararyrket/

Studieekonomi, http://www.csn.se

Att arbeta som trafiklärare kräver, efter godkänd yrkeshögskoleexamen med inriktning Trafiklärare, godkännande från Transportstyrelsen. Myndigheten kontrollerar dels betygen från utbildningen till trafiklärare, dels den personliga lämpligheten hos den sökande.