Delar på distans

Liljaskolans trafiklärarutbildning ger de studerande möjlighet att studera många teoretiska delar av utbildningen på distans. Detta har medfört att vårt upptagningsområde omfattar hela Sverige. Vi är för övrigt den enda trafiklärarutbildningen i Norrland och därmed en utbildning som kan garantera att de studerande får en gedigen utbildning för vinterförhållanden.

Skolans lärplattform ger möjligheter

Liljaskolans lärplattform på Yrkeshögskoleutbildningarna ger de studerande goda möjligheter att följa teoriundervisning endera på plats i Vännäs, eller att delta på annan ort via internet.

Se plattformen www.liljadistans.net/v2

Utbildningen omfattar 300 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 60 veckor.

Dessa 60 veckor är för pågående kurs TRL HT16 fördelade enligt följande:

  • 29 veckors utbildning förlagda i Vännäs med bland annat praktiska trafiklärarövningar,
  • 16 veckors teoretisk utbildning, vilket kan läsas på distans,
  • 15 veckors LIA - Lärande i arbete - vilket förläggs vid en trafikskola.

 

Den studerande kan själv påverka vilken/vilka trafikskolor LIA-perioderna genomförs vid.