Vuxenutbildning inom Vännäs kommun 2018

Om du står utanför arbetsmarknaden eller saknar gymnasieexamen kan vuxenutbildning vara ett mycket bra alternativ. Se utbudet här nedanför. Välkommen att kontakta Liljaskolans studievägledare för ytterligare information, 0935-145 00.

Yrkesvux
Under 2017 kommer Vännäs kommun att satsa på vårdutbildning för vuxna. Efter genomgången utbildning finns möjlighet att söka arbete som undersköterska inom olika delar av vård och omsorg. Vid avklarad examen om minst 1500 poäng får de studerande ett diplom från Vård- och omsorgcollege.

Denna satsning görs eftersom det finns ett stort behov av utbildad personal inom vården. Utbildningen startade i januari, men om du missat att anmäla dig - kontakta studievägledare på Liljaskolan för att se över möjligheten till sen anmälan.

De individer som i första hand prioriteras är de som står utanför arbetsmarknaden och har kort utbildningsbakgrund.

Ekonomiska medel till annan extern vuxenutbildning styrs av storleken på aktuella stadsbidrag.


Komvux
I Vännäs erbjuder vi gymnasial kommunal vuxenutbildning via distans för de personer i kommunen som saknar grundläggande eller särskild behörighet till exempelvis högskola.
Anmälan sker via studievägledare på Liljaskolan.

Lärlingsutbildning
Under 2017 kommer vi även att erbjuda platser på lärlingsutbildning. Den sker i samarbete med andra kommuner inom länet, bland annat Umeå, då främst inom områdena fastighetsskötare, byggnadssnickare eller lokalvårdare. De individer som i första hand prioriteras är de som står utanför arbetsmarknaden och har kort utbildningsbakgrund.
För att ansöka till lärlingsutbildning kontaktar du studievägledare på Liljaskolan.


Inom ramen för vuxenutbildningen finns också möjlighet att läsa Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt lärvux.