Hela kursplanen

Kursplanen för yrkeshögskoleutbildningen till Trafiklärare vid Liljaskolan.

Kursplan Trafiklärare


- klicka och läs hela kursplanen

 

   

   

Kurs

Yrkeshögskolepoäng

Arbetsmiljö och ansvar

12

Fordonssäkerhet och miljö

37

Författningskunskap Trafik

25

Trafikpsykologi

38

Trafiksäkerhetsarbete

38

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

50

Yrkespedagogik Trafiklärare 1

25

Yrkespedagogik Trafiklärare 2

50

Summa yrkeshögskolepoäng

300Utbildningens syfte 
Syftet med utbildningen är att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet som trafiklärare vid trafikskola samt att stimulera till fortsatt lärande. Minst betyget Godkänt inom samtliga kurser ger möjlighet att hos Transportstyrelsen söka om godkännande för arbete som trafiklärare.