Maskinförare

Anläggningsmaskinförare, 16 veckor inom yrkesvux.

Ansökan


Kommande kurs

Utbildningen startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörda myndigheter. 
Nästa kurs startas 22 januari 2018. Sista ansökningsdatum är 8 januari.

Du har möjlighet att välja maskintyp i samband med att utbildningen startar.
I utbildningen ingår obligatoriska kurser sedan väljer du i samband med ansvarig lärare vilken eller vilka maskiner du har förutsättningar att klara under utbildningen.
Vanligast är att den studerande klarar av att skaffa behörighet på två av följande maskiner: grävmaskin, grävlastare, hjullastare, teleskoplastare och väghyvel.

Utbildningens ekonomi
Det är din hemkommun som betalar utbildningen. Vi kommer därför att skicka en förfrågan dit där vi bifogar din ansökan. Först när vi fått besked om din hemkommun är beredda att
bekosta utbildningen kan vi ta ställning till om du kan antas eller ej.

Utbildningen vänder sig både till dig som har arbetat några år inom bygg- och anläggningsbranschen och som nu vill bredda dina kunskaper, men också till dig som saknar den erfarenheten och som vill skaffa dig en utbildning för att kunna få arbete inom bygg- och anläggningsbranschen.

Utbildningen präglas av verklighetsnära arbete, såväl teoretiskt som praktiskt. Stor vikt läggs vid arbete med moderna maskiner i realistiska arbetssituationer.

Förkunskapskrav
Grundskolebetyg med godkänt i matematik och svenska.

Syfte
Utbildningen ger yrkeskompetensbevis för den eller de maskiner som den studerande utbildar sig på. I första hand förarbevis för en maskin.

Ansökan görs på en särskild blankett som kan skrivas ut under meny   Ansökningsblanketter.

Du kan också ringa till oss så skickar vi blanketten.


Handlingar som ska bifogas ansökan
Grundskolebetyg eller motsvarande.
Intyg om B-körkort krävs för den som vill kunna köra anläggningsmaskiner klass 1 på väg, dvs maskiner med max hastighet över 30 km/tim. 

Ytterligare information
Liljaskolans växel 0935-145 00

Administratör Ulla Hellqvist
ulla.hellqvist@vannas.se
Tel. 0935-144 95

Ansvarig utbildare
thure.carlsson@vannas.se 
Tel.070-643 07 33

Studievägledare Karin Åberg
karin.aberg@vannas.se
Tel.  0935 – 144 76

Mer om utbildningen http://www.skolverket.se/sb/d/391/a/4908

Om studieekonomi http://www.csn.se

Om framtidsprognoser http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=107

Ansökan skickas till

Vännäs Vuxenutbildning
Ulla Hellqvist
Liljaskolan
911 34 VÄNNÄS