Vårdvux

Vår nästa utbildning inom vårdvux startar preliminärt i augusti 2018. Är du intresserad att utbilda dig inom vården är du välkommen att kontakta rektor Erik Ådén, tel 070-6950622, e-post: erik.aden@vannas.se, eller studievägledare Lisbeth Jacobsson tel. 070 - 690 15 59, 0935 - 145 50, för ytterligare information.

Utbildningens mål

Utbildningen inom vårdvux på Liljaskolan omfattar cirka tre terminers studier. Målet är att den studerande efter godkänd utbildning ska ha behörighet att jobba som undersköterska på sjukhus, inom hemsjukvård och hemtjänst. Behörigheten gäller också arbete inom psykiatrin som boendehandledare, samt inom handikappomsorgen.

Ansökan
Nästa utbildning startar i augusti 2018 under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Ansökan ska vara Liljaskolan tillhanda senast 31 maj 2018.

Ansökningsblankett kan skrivas från vår hemsida:
http://www.liljaskolan.se/vuxenutbildningar/ansokningsblanketter-vux

Kontakta studievägledare för information om behörighet och vägledning med din ansökan.

Studievägledare Lisbeth Jacobsson
Tel. 070 - 690 15 59, 0935 - 145 50

lisbeth.jacobsson@vannas.se

Administratör, Ulla Hellqvist
0935-144 95
ulla.hellqvist@vannas.se