Beslut om distansundervisning

15 december, 2020

Uppdatering 2020-12-15

Vi startar upp vårterminen den 13 januari med distansundervisning, med vissa undantag som redan finns inarbetade och godkända. Distansundervisningen pågår till dess andra restriktioner tillkommer eller information om förändring delges.

Uppdatering 2020-11-18

Från och med den 23/11 till och med den 18/12 kommer undervisningen på Liljaskolan att delvis bedrivas på distans. Teoretiska kurser kommer att genomföras på distans medan praktiska kurser kommer till stor del att genomföras på skolan. Vi genomför denna åtgärd för att minska risken för smittspridning bland våra elever och personal. Information kring hur vi startar efter jullovet kommer vi att lägga ut här på hemsidan under vecka 51.

Vi påminner om att situationen är speciell och kommer kräva större ansvarstagande från alla. Elever som har distansstudier följer sitt ordinarie schema och vi vill understryka vikten av att eleverna håller sig uppdaterade på information som ges på itslearning samt tar del av sin undervisning.

Mvh skolledningen på Liljaskolan