Nya elever

Här har vi samlat nödvändig information för dig som funderar på att börja eller redan blivit antagen och ska snart starta.

För dig som redan är elev hittar du mer info här Service

Välkomstbrev nya elever höstterminen 2021

Här är det digitala välkomstbrevet till dig som ska börja årskurs 1 på Liljaskolan. Du har fått ett brev hemskickat till dig via posten. En kopia på det hemskickade brevet hittar du här

Här följer en hel del viktigt information som du har nytta av. Ta dig gärna tid och gå igenom dem. På hemsidan hittar du mer information om terminstider, lovdagar och skolans utbildningar.

Liljaskolan erbjuder en god studiemiljö vilket är viktigt för lyckade studieresultat. Läromedel är kostnadsfritt för gymnasieelever. Som elev hos oss får du tillgång till dator för ditt skolarbete. De elever som har undervisning i verkstäder eller i fordon/maskiner får skyddsskor och arbetskläder. Till god arbetsmiljö hör också att alla elever ska vara drogfria. I skolans drogpolicy ingår slumpmässiga drogtester för våra elever. Detta genomförs för att förebygga och motverka droganvändning.

Upprop
Uppropet sker 23 augusti klockan 8.30 i skolans matsal.

I överenskommelse med Region Västerbotten, smittsskyddssamordnare och övriga gymnasieskolor i länet så är samtliga gymnasielever skolförlagda från och med skolstarten den 23 respektive 24 augusti tills vidare. Liljaskolan uppmanar elever och vårdnadshavare att hålla sig uppdaterade på följande länk för eventuella uppdateringar: liljaskolan.se/distans-och-narundervisning/

Årskurs 1 startar den 23 augusti med uppsamling i skolans matsal.
Länk till vägbeskrivningar på skolan: https://liljaskolan.se/om-oss/hitta/

Efter upprop kommer du att träffa din mentor och dina nya klasskamrater resten av den dagen som beräknas sluta ca 15.00.

Dagen efter går du enligt ordinarie schema som du får information om på
uppropsdagen. Schemat hittar på följande länk:

Studiebidrag
Studiebidrag till gymnasieelever betalas ut av CSN utan att du behöver ansöka om det. Det krävs att man studerar på heltid för att få sina studiemedel utbetalda – det vill säga att man har bra närvaro.

Bra att känna till är att skolan lånar ut/tillhandahåller läromedel men att eleverna själva står för förbrukningsmaterial så som kollegieblock, pennor mm.

Skolkort för bussar och tåg
Du som behöver skolkort för resor från hemmet till och från skolan kan tillsammans med vårdnadshavare ansöka på följande länk:

Du som är berättigad får kortet vid skolstart av din mentor under första skoldagen. Underskriften behöver vara gjord senast 20 augusti.

Dator och läromedel
För att du ska få låna dator och läromedel krävs att vårdnadshavare tillsammans med dig som elev signerar vår digitala skolstartstjänst senast 20 augusti på följande länk:

I tjänsten tar du även del av datoröverenskommelse, biblioteksregler, trivselregler och policy för en drogfri skoltid.

Specialkost
För dig som behöver specialkost finns en blankett att ladda ner där du kan fylla i och intyga vilka kostbehov du har. Blanketten lämnas in i samband med skolstart. Blanketten går även att få på skolan.

Skolrestaurangen har ett flervalssystem som innebär att eleverna varje dag har fem olika rätter att välja mellan. En huvudrätt, en alternativrätt, en vegetarisk rätt, dagens soppa och en salladsbuffé som med alla komponenter kan bli en hel rätt.

Kontaktuppgifter och frånvaroregistrering
Kontaktuppgifter
Vårdnadshavare behöver fylla i kontaktuppgifter, i första hand mobiltelefonnummer, för att kunna ta emot meddelanden från skolan. Detta görs via länken nedan och vi önskar att det görs senast 20 augusti.

Frånvaroregistrering
För att anmäla frånvaro behöver vårdnadshavare logga in och anmäla detta för elev under 18 år.

Ledighetsansökan
För att ansöka om ledighet behöver ni fylla i, signera och lämna in en blankett till respektive rektor.

Boende
Du som behöver ordna ett boende i Vännäs hänvisar vi till mer information på vår hemsida, se avsnittet längre ned på denna sida. Vissa elever kan få inackorderingstillägg. Ansökan om inackorderingstillägg görs hos elevens hemkommun.

Elevhälsan
Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. På Liljaskolan arbetar elevhälsoteamet dagligen för att alla elever ska nå sitt mål med utbildningen. Elevhälsoteamet arbetar med att förebygga problem som kan uppstå i klassen eller för eleven. Att arbeta hälsofrämjande är viktigt för en god utbildningsmiljö.

I elevhälsoteamet (EHT) ingår rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, skolläkare och specialpedagoger. Teamet samverkar med lärarlag och mentorer för att elever ska få en hållbar studietid. Hela elevhälsoteamet står till befogande för eleverna.

Inbjudan till vårdnadshavaremöte
Vi hoppas att kunna bjuda in er till ett fysiskt möte på skolan, men givetvis är det beroende på aktuell smittskyddsläge efter sommaren. Vi återkommer med en kallelse i början av terminen där vi annonserar tid och fysisk eller digital plats.

Kontakt och service

När terminen har startat hittar du mycket av ovanstående information och annat nödvändigt på vår servicesida:

Om du behöver fråga oss något är du välkommen att kontakta oss:

 

 

Boendeförmedling

För dig som önskar bosätta dig i Vännäs finns det flera alternativ.

1. Ansök om ett förstahandskontrakt hos någon av Vännäs fastighetsägare:
För frågor om och för att ansöka om boende i första hand hänvisar vi till det kommunala bostadsbolaget Vännäs Fastigheter och till privata fastighetsägare på orten.

Vännäs Fastigheter: https://www.vannasfastigheter.se/
Förteckning över privata fastighetsägare: https://vannas.se/bygga-miljo-och-infrastruktur/fastigheter-och-offentliga-lokaler/privata-fastighetsagare

I och med att vår förmedling av boende avslutas så behöver även du som tidigare ställt dig i vår kö göra en ny ansökan enligt ovan.

FAQ:

  • Elever som är under 18 år behöver en målsman som ställer sig i kö hos fastighetsägarna nämnda ovan. Målsman behöver registrera sig hos dem, skriva eleven som medsökande och sedan välja område att söka bostad i.
  • Tips: välj inte för få områden, välj så många områden inom Vännäs det går. Det som ligger närmast skolan heter Liljas väg.
  • Gällande Vännäs Fastigheter får du en poäng per dag som registrerad i kön. Det är antal poäng som styr turordningen.

2. Delad bostad, andrahandskontrakt eller rum.
Ett vanligt alternativ för långväga elever på Liljaskolan är att dela sin bostad med andra elever och/eller övriga medborgare i Vännäs. Det är vanligt att avgångselever kan lämna över ett boende till nya elever.

Liljaskolan har inte en egen boendeförmedling för detta, istället hänvisar vi till privata och/eller kommersiella tredjeparter. Du kan enklast komma i kontakt med andra elever/medborgare i Vännäs som önskar dela bostad på exempelvis någon av dessa plattformar nedan.

Förmedlingar av delat boende, rumsuthyrning och kollektivt boende:

  • www.botillsammans.nu
  • www.findroomate.se
    På dessa plattformar väljer du att registrera dig som sökande av ett delat boende eller att erbjuda ditt boende till att dela det med andra. Registrera dig/ditt boende i Vännäs och/eller sök bland personer/boenden i Vännäs.

Andra plattformar:

www.blocket.se
Välj ”Västerbotten”. Välj kategori ”Bostad”. Använd sökordet ”Vännäs” för att leta boenden nära skolan. Alternativt skapa en egen annons för din bostad så att andra kan kontakta dig.

www.facebook.se
Gå med och sök i lokala grupper i Vännäs. Exempel: ”Händer i Vännäs”, ”Vännäs Köp & Sälj”.

Bibliotek
I Liljaskolans skolbibliotek finns massor av faktaböcker till dina fördjupningsarbeten, samt skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter. Du kan också låna böcker från kommunernas bibliotek.

Öppettider
Mån – tors: kl 10 – 15
Fre: Stängt

Kontakt
0935 144 85
biblioteket.lilja@vannas.se

Biblioteksintroduktion
Varje hösttermin erbjuder vi de nya eleverna en introduktion till biblioteket. De visas runt i lokalerna, får upplysningar om vilka tjänster biblioteket tillhandahåller och lånekort delas ut. Tider för introduktion bokas via mail eller telefon.

Databassökning
Vi har tillgång till ett stort antal databaser på biblioteket. Dels via egna avtal men även via samarbetet minabibliotek.se i Umeåregionen.

Busskort
För dig som ska studera vid Liljaskolan och bor längre än 6 km från skolan beviljas ett skolkort för buss/tåg.

Ansökan görs på vår e-tjänst: Ansökan om skolkort för buss/tåg för gymnasiet

Skolrestaurangen

Skolrestaurangen har ett flervalssystem som innebär att eleverna varje dag har fem olika rätter att välja mellan. En huvudrätt, en alternativrätt, en vegetarisk rätt, dagens soppa och en salladsbuffé som med alla komponenter kan bli en hel rätt.

Du som ska börja studera på Liljaskolan och är i behov av specialkost behöver lämna in följande blankett: Specialkostintyg

Liljaskolans kök är ett av de kök som ingår i Vännäs kommuns kostavdelning.