fbpx

Information

För dig som elev eller vårdnadshavare till elev på Liljaskolan. 

Nyheter

Ersättning vid APL

I vår e-tjänst kan elever på Liljaskolan ansöka om den ersättning som eleven kommit överens med sin APL-samordnare om.

Ersättning vid APL

Frånvaroregistrering och studieplan

Du som vårdnadshavare loggar in och anmäler frånvaro i Procapita. Du behöver E-legitimation via BankID. Du hittar en användarmanual här.

 

Försäkringar

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Svedea. Du hittar mer information på Vännäs kommuns webbsida.

https://vannas.se/barn-och-utbildning/forsakringar-for-barn-och-elever

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till ledning, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, IT med flera längre ned på denna sida eller genom att klicka på denna länk.

Läsårstider
 

Höstterminen 2023: 

 • Årskurs 1 och 2 startar måndag 2023-08-21
 • Årskurs 3 startar tisdag 2023-08-22
 • Höstlov: vecka 44, 2023-10-30 - 2023-11-03
 • Terminsavslut 2023-12-21

Vårterminen 2024:

 • Terminen startar 2024-01-10
 • Sportlov: vecka 10, 2024-03-04 - 2024-03-08
 • Påsklov: vecka 14,  2024-04-01 - 2024-04-05
 • Lov, heldag: 2024-03-28 - 2024-03-29
 • Lov, heldag: 2024-05-01
 • Lov, helgdag: 2024-05-09 - 2024-05-10
 • Lov, helgdag: 2024-06-06 - 2024-06-07
 • Skolavslutning årskurs 1 och 2: 2024-06-12
 • Skolavslutning årskurs 3: 2024-06-13, anhöriga välkomna på utspring kl 10:30
Lunchmeny

Skolrestaurangen har ett flervalssystem som innebär att eleverna varje dag har fem olika rätter att välja mellan. En huvudrätt, en alternativrätt, en vegetarisk rätt, dagens soppa och en salladsbuffé som med alla komponenter kan bli en hel rätt.

Aktuell matsedel hittar du via itslearning.

Plan mot kränkande behandling

Planen mot kränkande behandling är upprättad för att säkerställa allas lika värde och jämställdhet.

Liljaskolans plan mot kränkande behandling 2021/2022

Parkeringstillstånd

Elever som vill använda Liljaskolans elevparkeringar måste ha ett giltigt parkeringstillstånd för att inte riskera en kontrollavgift.

Kontakta receptionen i samband med påbörjad utbildning för att få aktuell information.

Schema

Här hittar du schemavisaren. 

Stöd till elever som studerar på KOMVUX

I vår lokal ”studiegården” på Liljaskolan erbjuds stöd till våra vuxenstuderande på Hermods. Där finns lärare som hjälper till. Stödet kan vara allt ifrån läxhjälp, studieteknik, hjälp med digitala system, förstå och navigera i lärplattformen NOVO men också att hjälpa till med uppgifterna i NOVO.

För öppettider, kontakta Studie- och yrkesvägledare.

Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta oss.

Lisbeth Jacobsson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0935 145 50, 070 690 15 59
lisbeth.jacobsson@vannas.se

Karolina Enström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
karolina.enstrom@vannas.se

Pat Friberg
Rektor, Skolenhet D
Telefon: 070 695 06 22
pat.friberg@vannas.se

Synpunkter och klagomål

På Liljaskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Så här gör du med dina synpunkter eller klagomål

Särskild prövning

Att göra en prövning
Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos Liljaskolan. För att göra en prövning krävs det att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs och gör ett inledande prov.

Om det inledande provet blir godkänt kommer du sedan att få komplettera prövningen med ytterligare delprov.  Både muntliga och skriftliga prov kan förekomma.

Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.  Anmälan om prövning och kvitto på betald prövningsavgift ska vara Liljaskolan tillhanda två veckor innan prövningstillfället. Har du läst samma/motsvarande kurs tidigare via kommunal vuxenutbildning och fått betyg F eller IG behöver du inte betala prövningsavgift.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs (gäller ej gymnasieelever inskrivna på Liljaskolan). 
Betalning sker i Liljaskolans reception där du får ett kvitto som skall visas upp vid prövningstillfället.
Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i så fall betala på nytt. Om du p.g.a. sjukdom inte kan närvara vid prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska flyttas fram till nästa tillfälle.

Anmälan

Länk till anmälan för särskild prövning

Trivselregler

Liljaskolan är vår gemensamma arbetsplats. Elever och personal ska uppleva skolan som trygg, trivsam och stimulerande. Skolans trivselregler är gemensamt framtagna av elever och personal och beslutade av skolans ledning. Trivselreglerna gäller både på gymnasiet och på vuxenutbildningen.

För att skapa en god miljö (i enlighet med AML 1977:1160, Skollag 2010:800 m.fl.) för lärande och utveckling har vi på Liljaskolan kommit överens om att vi visar varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet

 • använder ett språk som är vårdat och som inte kränker någon annan
 • respekterar allas rätt till arbetsro genom att avstå från sådant som stör
 • respekterar skolans mobilfria zoner*
 • kommer i tid till lektionerna och använder hela lektionstiden
 • har med oss rätt material till lektionerna och gör vårt bästa
 • inte fuskar
 • ska vara rädda om vår gemensamma skolmiljö ex. inte ha skor på bord och soffor, inte förstöra inredning, vara rädd om sitt skåp m.m.
 • hjälps åt att hålla rent, snyggt och klotterfritt
 • inte röker på skolans område i enlighet med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
 • ska vara goda förebilder för Liljaskolan under skolresor, studiebesök och på APL

* en mobilfri zon syftar på en lokal eller annat där det bedrivs undervisning. En zon innefattar klassrum, idrottshall, verkstäder, maskiner, fordon och andra lokaler och miljöer där mobiltelefon kan vara ett störande inslag vid ett undervisningstillfälle. Läraren beslutar om mobiltelefon vid särskilda tillfällen får användas i en mobilfri zon.

Av 5 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att det för varje skolenhet ska finnas ordningsregler, vi på Liljaskolan benämner det som trivselregler. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.

Kontakta

Lättast är att ringa vår reception och växel som kan koppla dig rätt. Annars hittar du kontaktuppgifter till skolans nyckelfunktioner längre ned. 

Reception och växel:
0935 145 00
liljaskolan@vannas.se

Administration
Ulla Hellqvist

Ulla Hellqvist

Administratör

Telefon: 0935 144 95
Mail: ulla.hellqvist@vannas.se

Ansvarsområde
Yrkesvuxutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar
Uppdragsutbildningar
Komvux (Grundvux, Gyvux, Lärvux, SFI)

Stefan Näslund

Stefan Näslund

Administratör

Telefon: 0935 145 00
Mail: stefan.naslund@vannas.se

Ansvarsområde
Reception

Magdalena Lundgren

Magdalena Lundgren

Administratör

Telefon: 0935 144 73
Mail:
magdalena.lundgren@vannas.se

Ansvarsområde
Personalredovisning
VFU-samordning
APL
Schemaläggning

Sanna Lindqvist

Sanna Lindqvist

Gymnasieadministratör

Telefon: 0935 144 75
Mail: sanna.lindqvist@vannas.se

Mån, Ons och Fre: kl 8 – 12
Tis och Tors: kl 12 – 16

Ansvarsområde
Sprint, IMA, NIU, LIU, EK, NA, SA, BF, HT

 

Irene Lindmark

Irene Lindmark

Gymnasieadministratör

Telefon: 0935 145 81
Mail: irene.lindmark@vannas.se

Mån - Fre: kl 07 - 13

Ansvarsområde
FT, VO, BA och NB Skog

 

 

Elevhälsa
Jerry Björn

Jerry Björn

Kurator

Telefon: 0935 144 79, 070 631 46 66
Mail: jerry.bjorn@vannas.se

Mottagning efter överenskommelse
Måndag - fredag: kl 08.00 - 17.00

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Skogsmaskinsförare
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Språkintroduktion Yrke

Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Skolpsykolog

Telefon: 072 238 72 67
Mail: elin.jakobsson@vannas.se

Mottagning efter överenskommelse
Torsdagar: kl 07.00 - 16.00

Emma Strömberg

Emma Strömberg

Kurator

Telefon: 072 518 85 86
Mail: emma.stromberg@vannas.se

Mottagning efter överenskommelse
Måndag - fredag: kl 08.00 - 17.00

Ansvarsområde
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Språkintroduktion
Vård- och omsorgsprogrammet

Beatrice Pontén

Beatrice Pontén

Skolläkare

Tidsbeställning görs via skolsköterska.

Petra Siljebo

Petra Siljebo

Skolsköterska

Telefon: 070 252 23 43
Mail: petra.siljebo@vannas.se

Mottagning efter överenskommelse
Tisdag, onsdag och torsdag: kl 08.00 - 16.30
Deltidsanställd

Ansvarsområde
Fordon- och transportprogrammet samtliga inriktningar

Charlotte Rosenlund

Charlotte Rosenlund

Skolsköterska

Telefon: 072 544 87 98
Mail: charlotte.rosenlund@vannas.se

Mottagning efter överenskommelse
Måndag - fredag: kl 08.00 - 16.00

Ansvarsområden:
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Introduktionsprogram
Lärlingsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Skogsmaskinsförare
Vård- och omsorgsprogrammet

 

 

 

I elevhälsan ingår även Specialpedagogerna och Studie- och yrkesvägledarna. Se separata avsnitt för kontaktuppgifter.

IT

Besök Liljaskolan IT.

Kontaktuppgifter:

 • 070 609 09 08
 • 070 955 37 91
Skolledning
Maria Öhgren

Maria Öhgren

Gymnasiechef

Telefon: 070 699 15 52
Mail: maria.ohgren@vannas.se

Övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

Jesper Westman

Jesper Westman

Rektor, Skolenhet A

Telefon: 070 573 93 95
Mail: jesper.westman@vannas.se

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet, inriktning: Transport

Charlie Svedmark

Charlie Svedmark

Rektor, Skolenhet B

Telefon: 070 682 23 24
Mail: charlie.svedmark@vannas.se

Ansvarsområde
Fordon- och transportprogrammet (åk 1), inriktningar: Lackering, Karosseri, Personbil, Lastbil och mobila maskiner
Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk
Introduktionsprogrammet, inriktningar: IMS, IMA, IMYFT

Sofia Stoltz-Lejon

Sofia Stoltz-Lejon

Rektor, Skolenhet C

Telefon: 070 378 25 18
Mail: sofia.stoltz@vannas.se

Ansvarsområde
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogrammet, inriktning: IMYBF, IMYVO
Specialidrott - NIU/LIU

 

Pat Friberg

Pat Friberg

Rektor, Skolenhet D

Telefon: 070 695 06 22
Mail: pat.friberg@vannas.se

Ansvarsområde
Elevhälsochef
Komvux
Uppdragsutbildning
Yrkeshögskola

Specialidrottslärare
Jesper Fredriksson

Jesper Fredriksson

Tränare, Freeski

Patrick Ljunggren

Patrick Ljunggren

Rekryteringsansvarig och tränare, Ishockey

Alexander Johansson

Alexander Johansson

Tränare, Freeski

Elisabeth Andersson

Elisabeth Andersson

Tränare, Ridsport

Johan Göransson

Johan Göransson

Tränare, Snowboard

Eje Nyman

Eje Nyman

Tränare, Ishockey

Specialpedagoger
Agneta Halvares Palmqvist

Agneta Halvares Palmqvist

Specialpedagog

Telefon: 070 216 20 74
Mail: agneta.halvares-palmqvist@vannas.se

Ansvarsområde Skolenhet B
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Annika Lindkvist

Annika Lindkvist

Specialpedagog

Telefon: 070 590 79 72
Mail: annika.lindkvist@vannas.se

Ansvarsområde Skolenhet C
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Individuellt alternativ
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Specialidrotter
Språkintroduktion

Ulrika Ahlberg

Ulrika Ahlberg

Specialpedagog

Telefon: 070 184 42 92
Mail: ulrika.ahlberg@vannas.se

Ansvarsområde
Vård- och omsorgsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning karosseri, lackering, lastbil och mobila maskiner samt personbil (åk 2-3)

Marie Granholm

Marie Granholm

Specialpedagog

Telefon: 070 327 76 96
Mail: marie.granholm@vannas.se

Ansvarsområde Skolenhet A
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinförare

 

Studie- och yrkesvägledare
Karolina Enström

Karolina Enström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
Mail: karolina.enstrom@vannas.se

Kontakta SYV och boka tid

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinsförare
Yrkeshögskolan (Trafiklärare)
Yrkesutbildningar (Yrkesförare, Skogsmaskinförare)
Komvux (Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning, Grundvux, SFI)

Ing-Marie Pettersson

Ing-Marie Pettersson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 070 236 37 72
Mail:

Ansvarsområde
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Lisbeth Jacobsson

Lisbeth Jacobsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 145 50, 070 690 15 59
Mail: lisbeth.jacobsson@vannas.se

Ansvarsområde
Fordon- och transportprogrammet (åk 1)
Fordon- och transportprogrammet (IMYRK, IMPRO)
Fordon- och transportprogrammet inriktning karosseri, lackering, lastbil och mobila maskiner och personbil. (åk 2-3)
Hotell- och turismprogrammet
Komvux (Gyvux)
Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesutbildningar (Vårdvux)