Service

Här har vi samlat nödvändig information för dig som är elev eller vårdnadshavare till en elev på Liljaskolan. Notera att det du kanske inte hittar här hittar du istället på vår lärplattform Itslearning.

Är du ny elev hittar du mer information här Nya Elever

Förhållningsregler covid-19

Här har vi samlat information som rör Covid -19. Eventuell ny information som rör Covid uppdateras här samt i skolans lärplattform, Itslearning

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som kan förekomma vid Covid -19. Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.

Om eleven inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

Hur länge ska jag stanna hemma?
Elever ska stanna hemma så länge som de känner sig sjuka och man ska vara symptomfri minst två dagar innan återgång till skolan. Vi uppmanar både elever och personal att testa sig för Covid -19, egen test via 1177 eller vad myndigheten rekommenderar.

Vad gäller om någon i familjen blir sjuk?
Vid Covidsmitta i familjen ska samtliga familjemedlemmar vara i hemmakarantän en vecka efter det datum att den covidsmittade lämnade in sitt prov.

För att begränsa smittspridningen så vill vi att ni tänker på följande:
• Stanna hemma om du är sjuk eller har förkylningssymptom
• Hålla avstånd till varandra
• Tvätta händerna ofta
• Använd handsprit när du går in och ur klassrummet, i matsalen, i kafeterian mm.
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Informationskampanjen ”Allt är inte som det ska” från Folkhälsomyndigheten

Försäkringar

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Folksam. Du hittar mer information på Vännäs kommuns webbsida.

https://vannas.se/barn-och-utbildning/forsakringar-for-barn-och-elever

Läsårstider

 Höstterminen 2021: 

 • Årskurs 1 och Språkintroduktion startar måndag 2021-08-23
 • Årskurs 2 och 3 startar tisdag 2021-08-24
 • Höstlov: vecka 44, 2021-11-01 – 2020-11-09 (Studiedag, 2021-11-08)
 • Terminsavslut 2021-12-22

Vårterminen 2022:

 • Terminen startar 2022-01-11
 • Sportlov: vecka 10, 2022-03-07 – 2022-03-11
 • Lov, helgdag: 2022-04-15
 • Påsklov: vecka 16,  2022-04-18 – 2022-04-09
 • Lov, helgdag: 2022-05-26 – 2022-05-27
 • Lov, helgdag: 2022-06-06
 • Skolavslutning årskurs 1: 2022-06-14
 • Skolavslutning årskurs 2 och 3: 2022-06-15
Frånvaroregistrering

Du som vårdnadshavare loggar in och anmäler frånvaro. Du behöver E-legitimation via BankID. Du hittar en användarmanual här.

Synpunkter och klagomål

På Liljaskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Så här gör du med dina synpunkter eller klagomål

Schema

Här hittar du schemavisaren

Ersättning vid APL

I vår e-tjänst kan du som elev på Liljaskolan ansöka om den ersättning som du kommit överens med din APL-samordnare om.

Ersättning vid APL

Trivselregler

Liljaskolan är vår gemensamma arbetsplats. Elever och personal ska uppleva skolan som trygg, trivsam och stimulerande. Skolans trivselregler är gemensamt framtagna av elever och personal och beslutade av skolans ledning. Trivselreglerna gäller både på gymnasiet och på vuxenutbildningen.

För att skapa en god miljö (i enlighet med AML 1977:1160, Skollag 2010:800 m.fl.) för lärande och utveckling har vi på Liljaskolan kommit överens om att vi visar varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet

 • använder ett språk som är vårdat och som inte kränker någon annan
 • respekterar allas rätt till arbetsro genom att avstå från sådant som stör
 • respekterar skolans mobilfria zoner*
 • kommer i tid till lektionerna och använder hela lektionstiden
 • har med oss rätt material till lektionerna gör vårt bästa
 • inte fuskar
 • ska vara rädda om vår gemensamma skolmiljö ex. inte ha skor på bord och soffor, inte förstöra inredning, vara rädd om sitt skåp m.m.
 • hjälps åt att hålla rent, snyggt och klotterfritt
 • inte röker på skolans område i enlighet med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
 • ska vara goda förebilder för Liljaskolan under skolresor, studiebesök och på APL

* en mobilfri zon syftar på en lokal eller annat där det bedrivs undervisning. En zon innefattar klassrum, idrottshall, verkstäder, maskiner, fordon och andra lokaler och miljöer där mobiltelefon kan vara ett störande inslag vid ett undervisningstillfälle. Läraren beslutar om mobiltelefon vid särskilda tillfällen får användas i en mobilfri zon.

Av 5 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att det för varje skolenhet ska finnas ordningsregler, vi på Liljaskolan benämner det som trivselregler. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.

Interkommunal ersättning
Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till ledning, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, IT med flera på vår kontaktsida.