Service

Här har vi samlat nödvändig information för dig som är elev eller vårdnadshavare till en elev på Liljaskolan. Notera att det du kanske inte hittar här hittar du istället på vår lärplattform Itslearning.

Är du ny elev hittar du mer information här Nya Elever

Betygskopia

I vår e-tjänst kan du som elev tidigare elev på Liljaskolan beställa ut en kopia av dina skolbetyg.

Beställning av betygskopia från gymnasie- och vuxenutbildning

Ersättning vid APL

I vår e-tjänst kan du som elev på Liljaskolan ansöka om den ersättning som du kommit överens med din APL-samordnare om.

Ersättning vid APL

Frånvaroregistrering

Du som vårdnadshavare loggar in och anmäler frånvaro. Du behöver E-legitimation via BankID. Du hittar en användarmanual här.

Förhållningsregler covid-19

Restriktionerna är hävda och i enlighet med regionala och nationella riktlinjer är allt skolarbete förlagt på skolan. 

Men, smittan är inte över. Alla elever och personal uppmanas att stanna hemma vid sjukdom. Huvudmän och skolledare har alltid ansvar för att skydda alla i verksamheten i enlighet med smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. Det innebär bl.a. fortsatt arbete med att:

 • undersöka arbetsmiljön
 • bedöma risker
 • vidta åtgärder i verksamheten
 • kontrollera att åtgärder haft önskad verkan

Särskild riskbedömning ska göras för:

 • digital undervisning
 • personal/elever som tillhör riskgrupp.

Dessutom gäller, enligt Arbetsmiljöverket:

 • Informera om att stanna hemma vid
  sjukdom
 • Fortsätt hålla elever och personal i mindre
  grupper
 • Säkerställ god ventilation
 • Anmäl allvarligt tillbud om en arbetstagare
  eller elev har exponerats
Försäkringar

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Folksam. Du hittar mer information på Vännäs kommuns webbsida.

https://vannas.se/barn-och-utbildning/forsakringar-for-barn-och-elever

Interkommunal ersättning
Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till ledning, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, IT med flera på vår kontaktsida.

Läsårstider

 Höstterminen 2021: 

 • Årskurs 1 och Språkintroduktion startar måndag 2021-08-23
 • Årskurs 2 och 3 startar tisdag 2021-08-24
 • Höstlov: vecka 44, 2021-11-01 – 2021-11-08 (Studiedag, 2021-11-08)
 • Terminsavslut 2021-12-22

Vårterminen 2022:

 • Terminen startar 2022-01-11
 • Sportlov: vecka 10, 2022-03-07 – 2022-03-11
 • Lov, helgdag: 2022-04-15
 • Påsklov: vecka 16,  2022-04-18 – 2022-04-22
 • Lov, helgdag: 2022-05-26 – 2022-05-27
 • Lov, helgdag: 2022-06-06
 • Skolavslutning årskurs 1: 2022-06-14
 • Skolavslutning årskurs 2 och 3: 2022-06-15
Synpunkter och klagomål

På Liljaskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Så här gör du med dina synpunkter eller klagomål

Särskild prövning

Anmälan för höstens prövningar är stängd.

Att göra en prövning
Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos Liljaskolan. För att göra en prövning krävs det att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs och gör ett inledande prov.

Om det inledande provet blir godkänt kommer du sedan att få komplettera prövningen med ytterligare delprov.  Både muntliga och skriftliga prov kan förekomma.

Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.  Anmälan om prövning och kvitto på betald prövningsavgift ska vara Liljaskolan tillhanda två veckor innan prövningstillfället.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs (gäller ej gymnasieelever inskrivna på Liljaskolan). 
Betalning sker i Liljaskolans reception där du får ett kvitto som skall visas upp vid prövningstillfället.
Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i så fall betala på nytt. Om du p.g.a. sjukdom inte kan närvara vid prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska flyttas fram till nästa tillfälle.

Schema

Här hittar du schemavisaren

Trivselregler

Liljaskolan är vår gemensamma arbetsplats. Elever och personal ska uppleva skolan som trygg, trivsam och stimulerande. Skolans trivselregler är gemensamt framtagna av elever och personal och beslutade av skolans ledning. Trivselreglerna gäller både på gymnasiet och på vuxenutbildningen.

För att skapa en god miljö (i enlighet med AML 1977:1160, Skollag 2010:800 m.fl.) för lärande och utveckling har vi på Liljaskolan kommit överens om att vi visar varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet

 • använder ett språk som är vårdat och som inte kränker någon annan
 • respekterar allas rätt till arbetsro genom att avstå från sådant som stör
 • respekterar skolans mobilfria zoner*
 • kommer i tid till lektionerna och använder hela lektionstiden
 • har med oss rätt material till lektionerna gör vårt bästa
 • inte fuskar
 • ska vara rädda om vår gemensamma skolmiljö ex. inte ha skor på bord och soffor, inte förstöra inredning, vara rädd om sitt skåp m.m.
 • hjälps åt att hålla rent, snyggt och klotterfritt
 • inte röker på skolans område i enlighet med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
 • ska vara goda förebilder för Liljaskolan under skolresor, studiebesök och på APL

* en mobilfri zon syftar på en lokal eller annat där det bedrivs undervisning. En zon innefattar klassrum, idrottshall, verkstäder, maskiner, fordon och andra lokaler och miljöer där mobiltelefon kan vara ett störande inslag vid ett undervisningstillfälle. Läraren beslutar om mobiltelefon vid särskilda tillfällen får användas i en mobilfri zon.

Av 5 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att det för varje skolenhet ska finnas ordningsregler, vi på Liljaskolan benämner det som trivselregler. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.